Siemens spolupracuje se startupem On na podobě budoucí mobility v historickém centru Říma