Siemens připravuje inovativním spínacím principem cestu k udržitelnému rozvodu elektrické energie bez fluorovaných plynů