Siemens během jediného týdne dodal a zapojil techniku nízkého a vysokého napětí v nové nemocnici v čínském Wuchanu