Shoda o dalším fungování CIIRC při ČVUT byla dosažena

2 22821