Schaeffler sa pridáva k globálnej vodíkovej iniciatíve