SAP otevírá dětem a mládeži cestu do světa technologií, českým neziskovým organizacím poskytuje grant na digitální vzdělávání