Sanitární zařízení od Sanely jsou v systému vzdálené kontroly