Sanace Heřmanické haldy pokračuje, kvalita ovzduší v okolí není ohrožena