S novým videoskopem navrženým pro větrné elektrárny budou kontroly jejich převodovek rychlejší a efektivnější