S.A.W.E.R. získal ocenění za naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN