RVVI projednala hlavní priority své činnosti v letošním roce i financování vědy v dalších letech

3 19724