RVVI navrhla na Cenu vlády nadanému studentovi Barboru Šmahlíkovou