RVVI iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra na podporu větší spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti

1 18775