Denní zpravodajství

1 18775

RVVI iniciovala vznik Česko-německého strategického fóra na podporu větší spolupráce obou zemí ve vědeckovýzkumné oblasti