Rozšíření řady poměrových pyrometrů pro měření vysokých teplot