Rozšíření automatizace do celé organizace: Jak vytvořit novou kulturu automatizace v prostředí staršího a roztříštěného IT