Rozhovor s generálním ředitelem společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s., Ing. René Fabíkem