ROLLS-ROYCE MOTOR CARS informuje o svém prvním čistě elektrickém modelu