Robot z Fakulty stavební umí uklidit staveniště i vyhrát mezinárodní soutěž

25 21236