Robot UR10 umožnil zvýšit efektivitu výroby ve STAMIT