Řídit jaderný reaktor, měřit radioaktivitu nebo zjistit, jak se fyzika prolíná do medicíny