Recyklace odpadního dřeva významně napomáhá životnímu prostředí, ročně se ušetří statisíce stromů