Průzkum potvrdil v lomu ČSA výskyt zhruba 300 chráněných a ohrožených druhů