Průzkum MiR: velký potenciál AMR robotů vidí podniky z automobilového, elektrotechnického a FMCG průmyslu