Průměrný Čech zatěžuje životní prostředí nejvíce spotřebou energií a jídlem

20 23989