Protipožární uzávěry z Liberce vydrží víc, než žádají normy