Prosperitu a stabilitu státu bude limitovat nedostatek pracovníků