Proměna Dolu Frenštát se blíží, DIAMO začalo navážet zásypový materiál