Projekt Zaostřeno na elektro nabádá, aby lidé zbytečně neodkládali odevzdání nepoužívaných elektrospotřebičů na recyklaci