Profika: rok 2022 se nesl ve znamení velkého zájmu o automatizaci