Pro doložení kvantové nadvlády využili čínští vědci problém formulovaný na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze