Při projektování nových technologií i zlepšování bezpečnosti pomůže v huti ArcelorMittal Ostrava 3D skener