Preventivní opravy silnic jsou nutné, pasportizace výtluků a trhlin ale chybí