Prestižní projekt Evropské inovační rady s účastí VŠB-TUO cílí na vývoj biopaliv nové generace