Přenosová soustava je stabilnější díky regulačním transformátorům