Přehlídku technologií budoucnosti na Fakultě elektrotechnické ČVUT uvádí robot z lega