Předběžné výsledky TATRA TRUCKS a. s. za rok 2014

Ke konci roku pracovalo v TATRA TRUCKS 845 kmenových zaměstnanců (bez započítání zaměstnanců dceřiných společností).