Povinnost majitele nemovitosti zajistit bezpečí na chodníku pod střechou řeší protisněhové zábrany