Pouze jednotný digitální trh vytváří podmínky pro skutečně digitální Evropu