Postup při výrobě rozváděčů provozovaných laiky dle platné legislativy