Podniky a organizace, které užívají k ochraně dat řešení více než jednoho dodavatele, jsou přibližně dvakrát zranitelnější