Počet návštěvníků exkurzí na Dlouhých stráních se meziročně zvýšil o 7 tisíc