Petawattový laserový systém L3-HAPLS v ELI Beamlines je plně funkční

13 21636