Pavel Večerka je nový generální ředitel společnosti etampa - metra a.s. v Blansku