Panasonic uvádí instalační projektor, který bude referenčním modelem pro celé odvětví