Panasonic: Pohybový sensor pro velkou vzdálenost s vysokou hustotou detekčních zón