Optimalizace monolitních fréz napomáhá stabilitě a prodlužuje životnost nástrojů