Odborníci z Fakulty strojní se podílejí na vývoji nejlevnější technologie pro výrobu kovových dílců v ČR

Reálné hodnoty rychlosti růstu dílců z různých druhů ocelí se pohybují v rozmezí 0,2-1,0 kg/hod.