Odborníci z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT zhotovují pacientské 3D modely srdcí, které pomáhají lékařům zvýšit úspěšnost operací