Odběratelé zemního plynu a elektřiny obdrží daňovou výhodu snížené DPH automaticky ve svém vyúčtování