Obnovení těžby na Karvinsku by bylo možné, ale finančně a časově velmi náročné